shape8

Đặc Trưng

Quy trình đánh giá & tiếp nhận Học sinh

Bước 1: Sàng lọc đầu vào

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ học sinh

Bước 3: Đánh giá phát triển

Bước 4: Lên kế hoạch can thiệp – giáo dục

Bước 5: Trả kết quả đầu ra

Giáo dục Hoa Hướng Dương

Cách thức làm việc

Giám đốc trung tâm đứng đầu trực tiếp quản lí chuyên môn, tiếp nhận hồ sơ học sinh, trực tiếp đánh giá trẻ, trực tiếp lên chương trình can thiệp và kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả can thiệp tối ưu.

03 Quản lí, điều hành toàn bộ hoạt động của trung tâm, kiểm soát hoạt động tại trung tâm theo quy trình bài bản, giám sát công việc của giáo viên ở các vị trí đúng vai trò, phát triển GV cả về tầm chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

36 Giáo viên tốt nghiệp Cao học, Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt, Tâm lí – giáo dục, Sư phạm, Mầm non, Công tác xã hội...đóng vai trò tham gia can thiệp trực tiếp cho trẻ ở mỗi phòng chức năng dựa trên kế hoạch giáo dục cá nhân , kế hoạch can thiệp nhóm, hệ thống các bài tập vận động , điều hòa cảm giác đã được xây dựng trên cơ sở chuyên môn phù hợp và hiệu quả.

Hoa Hướng Dương luôn tự hào được đánh giá là một trong những trung tâm giáo dục đặc biệt có đội ngũ giàu tâm huyết, tận tâm với nghề và chuyên môn cao. Xây dựng nguồn nhân lực có chiều sâu về năng lực và đạo đức nghề nghiệp là yêu cầu thiết yếu hàng đầu của trung tâm .

Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của GV Hoa Hướng Dương: Luôn trung thực trong quá trình làm việc với trẻ và gia đình; Tôn trọng tính cá nhân của trẻ và gia đình; Luôn giữ cảm xúc tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc; Lấy trẻ làm trung tâm – tất cả vì sự tiến bộ của trẻ; Bảo mật thông tin cá nhân của trẻ và gia đình tuyệt đối; Luôn có trách nhiệm trong việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thái độ chuyên môn tốt; Tôn trọng quyền tự quyết của gia đình.

Cách duy nhất để trung tâm hoạt động hiệu quả và bền vững là mọi hoạt động chuyên môn bài bản, kết quả trả về bằng sự tiến bộ rõ rệt của học sinh và thành công trong các ca can thiệp. Uy tín luôn là quan trọng nhất!